Over Vattenfall

Vattenfall is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. We lopen voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië en Frankrijk werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

Fossielvrij binnen één generatie

Onze ambitie is om binnen één generatie alle energie fossielvrij op te wekken. Dit doen we niet alleen. Om te beginnen bouwen we als toonaangevend energiebedrijf onze eigen energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af en investeren we in duurzame energiebronnen, zoals windenergie, en energieopslag. Maar we doen meer. Ook buiten onze eigen sector gaan we actief samenwerkingen aan om wereldwijd de noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzame toekomst.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.