Veelgestelde vragen

Slagschaduw

 • Wat is slagschaduw?

  Slagschaduw is bewegende schaduw door een draaiende windmolen; dit wordt veroorzaakt wanneer de zon schijnt. Bij felle zon kan een windmolen slagschaduw veroorzaken op omliggende gebouwen. Vattenfall heeft beloofd om hinder als gevolg van slagschaduw van Windpark Industrieterrein Moerdijk te minimaliseren bij de bedrijven die tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan aanwezig waren.

 • Waarom minimaliseert Vattenfall slagschaduw?

  Voor slagschaduw op ramen van bedrijven bestaat geen wettelijke norm, toch kan het hinderlijk zijn. Bij de bouw van een nieuw bedrijf kan hier rekening mee gehouden worden, maar bij een bestaand bedrijf is dit lastiger. Daarom stuurt Vattenfall de windmolens met een computersysteem zo aan dat kantoorramen van bestaande bedrijven beschermd worden tijdens werktijden. Het gaat om bedrijven die aanwezig waren ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan voor het windpark in 2017.

 • Hoe werkt het systeem dat slagschaduw voorkomt?

  Het slagschaduwsysteem weet wat de zonnestand is op ieder tijdstip. Daarnaast heeft het systeem informatie over de gevels in de omgeving die tegen slagschaduw beschermd moeten worden. Lichtsensoren kunnen detecteren of de zon schijnt en of dit slagschaduw veroorzaakt. Dan zetten we de turbines stil. Naast het stilzetten op basis van de stand van de zon, het weer en de windrichting, kunnen geregistreerde bedrijven de windmolens op verzoek stilzetten. Per brief is in 2020 aan omliggende bedrijven gevraagd om een telefoonnummer aan te leveren die nodig is voor registratie in het systeem. Deze telefoonnummers kunnen het systeem op afstand aansturen.

 • Waarom komt slagschaduw in sommige gevallen nog wel voor?

  Buiten de normale werktijden kan slagschaduw nog steeds voorkomen. Geregistreerde bedrijven kunnen de windturbines op verzoek stilzetten. Het gaat om bedrijven die aanwezig waren ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan voor het windpark in 2017.

 • Ik ben vergeten mijn gegevens door te geven t.b.v. het slagschaduwsysteem.

  Controleer of uw bedrijf aanwezig was op het industrieterrein ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan voor het windpark in 2017. In dat geval heeft u een brief ontvangen in 2020. Het kan zijn dat deze brief aan uw aandacht ontsnapt is. We vragen u in dit geval contact op te nemen via windpark.moerdijk@vattenfall.com.

IJsvorming

 • Wanneer kan ijsafzetting voorkomen?

  In de winter kan er ijs op de windmolens komen. Dat gebeurt als hagel en sneeuw door de kou aan de bladen vast blijft plakken. Als het ijs van de draaiende bladen glijdt kan dat leiden tot overlast. Op verschillende manieren proberen we om die overlast tot een minimum te beperken.

 • Hoe vaak komt dit voor?

  IJsafzetting op windmolens komt in Nederland gemiddeld twee tot zeven dagen per jaar voor. Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/risicozonering/ijsafworp

   

 • Hoe stellen we vast of er ijs op de bladen zit?

  De windmolens zijn uitgerust met een van de meest geavanceerde ijsdetectiesystemen in de industrie. Metrologische sensoren op de windmolens kunnen de temperatuur en vochtigheid meten, waardoor we de molens kunnen stopzetten voordat er ijs ontstaat. Hiermee voorkomen we dat het ijs ver weg geworpen wordt. Met camera’s kunnen we zelfs ’s nachts de live-omstandigheden op de bladen controleren om het risico in te schatten en te bepalen of we een windmolen opnieuw kunnen opstarten. Meer informatie over het systeem vindt u in deze video.

   

 • Welke maatregelen neemt Vattenfall als er toch ijs op de bladen wordt vastgesteld?

  Het ijsdetectiesysteem zorgt ervoor dat de windmolens direct worden stilgezet, voordat zich een gevaarlijke hoeveelheid ijs op de bladen ophoopt. Via een camera en het 24/7 bewakingsteam wordt de ijsconditie op de windmolens gecontroleerd. Om te voorkomen dat er ijs van de bladen valt wanneer deze over de weg draaien, worden de bladen tijdens een koude periode parallel aan de weg geplaatst. Als er zich te veel ijs op de windmolenbladen ophoopt, zetten we een signaleringsbord aan om voorbijgangers te waarschuwen.

 • Waar komt het vallende ijs terecht?

  Zodra de temperatuur stijgt, zal het ijs op de turbine smelten en loskomen van de bladen. De bladen worden parallel aan de weg geplaatst om te voorkomen dat het ijs op de weg valt. Losse, lichte sneeuw en kleine delen ijs kunnen door harde wind over een grotere afstand weggeblazen worden.

 • Is vallend ijs een gevaar voor wandelaars, fietsers en automobilisten?

  In het kader van de vergunningaanvraag is een extern veiligheidsonderzoek uitgevoerd om het risico op ijsval te analyseren (zie hoofdstuk 9). Hoewel het risico op ijsval zeer klein is, wordt een extra veiligheidsmaatregel, het ijsdetectiesysteem, aanbevolen.

 • Waar vind ik meer informatie over vallend ijs?

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het handboek risicozonering windturbines uitgegeven. Dit handboek kan worden gebruikt als richtlijn voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor windturbines. Raadpleeg hier het handboek.

Staat uw vraag niet in de lijst? Stel deze via het contactformulier.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.