Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden van start

Windpark Moerdijk

Aannemersbedrijf Dura Vermeer start in de week van 25 februari met bodemonderzoek en het verwijderen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de bouw van de windmolens. Naar verwachting starten zij in mei met de aanleg van wegen en opstelplaatsen voor bouwkranen en de bouw van de fundering van de windmolens.

Bodemonderzoek

Om tot een goede inrichting van het windpark te komen vindt eerst bodemonderzoek plaats. Met het in kaart brengen van de bodem kan op elke plek waar een windmolen moet komen de juiste fundering bepaald worden. Deze zogeheten sonderingen worden uitgevoerd met een sondeerunit. Dit bodemonderzoek levert voor de omgeving geen hinder op.

Verwijderen van bomen

Om de verschillende locaties van de windmolens bereikbaar te maken en de werkterreinen in te richten is het noodzakelijk een aantal bomen en struiken te verwijderen. Nuon hecht veel waarde aan de omgeving en gaat daarom zorgvuldig te werk. In samenspraak met de aannemer Dura Vermeer en de ecoloog van het havenbedrijf is een plan gemaakt waarbij de bestaande boomstructuur zoveel mogelijk behouden blijft. De werkzaamheden worden ruim voor het broedseizoen afgerond. In onderstaande overzichtstekeningen kunt u zien waar de werkterreinen worden ingericht. Op deze plaatsen worden bomen en struiken verwijderd.

Het verwijderen van de bomen en struiken geeft mogelijk hinder voor de omgeving, maar dit zal beperkt zijn tot geluidsoverlast en het zicht op de werkzaamheden. Waar nodig worden (verkeers)veiligheidsmaatregelen getroffen.


Foto-impressie opening Moerdijk

Op donderdag 24 maart is Windpark Industrieterrein Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door Ruben Lindenburg, bouwdirecteur...

Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend

Vattenfall heeft samen met de gemeente Moerdijk Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend. De afgelopen drie jaar bouwde het energiebedrijf...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.