Nieuws

Mogelijke aanpassing obstakelverlichting windmolens

Op de windmolens van Windpark Industrieterrein Moerdijk zit obstakelverlichting om vliegtuigen te wijzen op het windpark. Bij Windpark Krammer in Zeeland is nu een test succesvol verlopen om deze obstakelverlichting alleen bij naderende vliegtuigen aan te zetten. Bij Vattenfall zijn we blij om te horen dat de pilot bij Windpark Krammer succesvol is verlopen. Dit brengt naderingsdetectie voor andere windparken dichterbij. Het Rijk zal nieuwe nationale wetgeving voor naderingsdetectie ontwikkelen en in de tussentijd kunnen er nieuwe pilots worden opgezet. Daarmee wordt de nacht langzamerhand weer een stukje meer nacht.

Hoewel Vattenfall de verlichting graag zo snel mogelijk wil aanpassen, zullen we daarmee wachten tot de wet- en regelgeving is aangepast en het duidelijk is wat precies wordt toegestaan en aan welke eisen dat moet voldoen. Vattenfall wil zo voorkomen dat het de verlichting tweemaal moet aanpassen en dus ook tweemaal kosten moet maken. We kunnen dan ook nog niet zeggen wanneer de verlichting van de verschillende windparken zal worden gedimd. Wel zullen we ons zoveel mogelijk gaan voorbereiden, zodat we snel kunnen handelen op het moment dat de nationale wetgeving gereed is.

Vattenfall heeft verschillende windparken met obstakelverlichting. Er wonen bijna 800-duizend huishoudens in de nabijheid van die windparken. Wij hechten aan een goede relatie met die omgeving: we moeten het tenslotte samen doen tijdens de energietransitie. Door de verlichting te dimmen zal het uitzicht voor veel mensen rustiger worden, zonder dat we concessies hoeven te doen aan de veiligheid. Dat is een win-win voor alle betrokkenen. Bovendien is het goed voor de natuur.

Vattenfall wil hier dan ook graag bij aansluiten. We onderzoeken de komende tijd wat er voor elk park nodig is en hoe we die pragmatisch kunnen invoeren. Bij nieuwe windparken zullen we dat voortaan direct in onze planning meenemen.


Foto-impressie opening Moerdijk

Op donderdag 24 maart is Windpark Industrieterrein Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door Ruben Lindenburg, bouwdirecteur...

Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend

Vattenfall heeft samen met de gemeente Moerdijk Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend. De afgelopen drie jaar bouwde het energiebedrijf...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.