Nieuws

Start werkzaamheden van funderingen

Deze zomer gaan we van start met de voorbereidende bouwwerkzaamheden voor de funderingen. We beginnen met de paalfunderingen van de twee windmolens aan de Oostelijke Randweg. Wat dat precies voor gevolgen heeft leest u hier.

Werkzaamheden voor de bouwvakantie

In week 28 starten we met voorbereidende bouwwerkzaamheden voor de paalfunderingen van twee windmolens aan de Oostelijke Randweg in Moerdijk. Om onze werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, kunnen we overlast niet altijd voorkomen. Daarom is op vrijdag 12 juli de rijstrook om rechtsaf te slaan richting De Entree gesloten. De exacte locatie is bij TMO-1 (zie het kaartje hieronder). We sluiten de weg alleen af buiten de spitstijden, tussen 09:00 en 15:00 uur. Als er wijzigingen komen in de planning, vermelden we dit in een nieuwsbericht zodra dat dit bekend is.

Wat we precies gaan doen

Om ervoor te zorgen dat we na de bouwvakantie kunnen starten met het heien van paalfunderingen moet er eerst een aantal dingen gebeuren:

  1. We ontgraven het ‘cunet’. Dit houdt in dat we de teelaarde verwijderen met een hydraulische kraan en dat we het aanwezige zand gaan verdichten met een trilwals. Zo vormt het een goede ondergrond voor de bouwwegen en de opslagruimte.
  2. We installeren alvast een drainagesysteem waarmee we straks water uit de bouwput pompen bij TMO-1 en TMO-2 (zie kaartje). Er moet namelijk ‘droog’ gebouwd worden. Het water wordt uit de bouwput gepompt en geloosd naar sloten in de omgeving.
  3. We leggen werkwegen aan. Zo zijn de bouwlocaties goed bereikbaar voor het werkverkeer. Deze werkwegen bestaan uit gebroken puin, dat ook wel menggranulaat genoemd wordt. Daarmee houden we onze Co2-uitstoot zo laag mogelijk.

Werkzaamheden na de bouwvakantie

Om een goede fundering te maken voor de windmolens gebruiken we een paalfundering. Met een heistelling brengen we palen in de grond aan. Waarschijnlijk gebeurt dit in week 29 of week 30, afhankelijk van de beschikbaarheid van de heistelling.


Foto-impressie opening Moerdijk

Op donderdag 24 maart is Windpark Industrieterrein Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door Ruben Lindenburg, bouwdirecteur...

Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend

Vattenfall heeft samen met de gemeente Moerdijk Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend. De afgelopen drie jaar bouwde het energiebedrijf...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.