Nieuws

Op zoek naar alternatieven voor zonnepark op Industrieterrein Moerdijk

Om ervoor te zorgen dat ook inwoners van Klundert voordeel hebben van de windmolens op Windpark Industrieterrein Moerdijk, komt er een windfonds. Dat fonds investeert in projecten die de lokale energietransitie versnellen en inwoners helpen verduurzamen. Aanvankelijk zou de opbrengst van het windpark besteed worden aan de ontwikkeling van een zonnepark. Dat plan blijkt niet haalbaar. Daarom gaan Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM), de gemeente en Vattenfall nu verder met het uitwerken van alternatieven.

“Heel erg jammer”, vat wethouder Désirée Brummans het samen. “De afgelopen jaren hebben STEM, gemeente en Vattenfall zich enorm ingespannen om het zonnepark van de grond te krijgen. Helaas is het niet gelukt om op het haven- en industrieterrein een geschikte locatie te vinden voor een collectief zonnepark voor Klundert. Ook bleek de integratie van een collectief zonnepark in het zonnepark dat reeds door Port of Moerdijk wordt ontwikkeld, niet haalbaar. Ten slotte is ook elders nabij Klundert geen geschikte locatie gevonden. Daarom richten we ons nu samen op alternatieven.”

Zonnepanelen op bedrijfsdaken
“In het kort gaat het om twee varianten”, vervolgt Joep Peeraer, namens Stichting Energietransitie Moerdijk. “Ten eerste de ontwikkeling van een collectief project (de zogenaamde postcoderoosregeling) op grote (bedrijfs)daken. Een mooie oplossing voor inwoners die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen. Een bedrijf of bijvoorbeeld de gemeente stelt haar dak beschikbaar. Inwoners die deelnemen hebben ongeveer dezelfde voordelen als bij zonnepanelen op hun eigen dak en door mee te doen tonen bedrijven hun lokale betrokkenheid.”

Collectief woningen verduurzamen
De tweede variant is een project om collectief woningen te verduurzamen. “Bij dat laatste moet je denken aan het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen of isolatie voor woonhuizen”, legt Joep Peeraer uit. 

Inwoners delen mee in opbrengst windpark
Dankzij het geld in het fonds moet iedereen aan één of beide projecten mee kunnen doen. Ook inwoners die geen of weinig spaargeld hebben. Vattenfall vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen delen in de opbrengst van het windpark. Daarom stelt Vattenfall een deel van de opbrengst beschikbaar aan het fonds waarmee beide initiatieven mede worden gefinancierd. “Met het eerste plan – de ontwikkeling van een zonnepark nabij de turbines op het industrieterrein – wilden we inwoners van Klundert laten besparen op hun energierekening. Dat kan ook met een collectief zonnedak. En dankzij het initiatief om collectief woningen te verduurzamen, kunnen omwonenden voordelig in hun woning investeren. Dat levert uiteindelijk ook een besparing op hun energierekening op”, beaamt Erik van Norren, omgevingsmanager van Vattenfall.

Stichting Energietransitie Moerdijk
STEM verwacht in de loop van 2021 te kunnen starten. “Op korte termijn gaan we via de stadstafel Klundert weer in gesprek met inwoners. Wij willen hen namelijk actief betrekken en op die manier zoveel mogelijk mensen helpen met het verduurzamen van hun huis.  In het eerste kwartaal van 2021 komen we met meer nieuws over de uitwerking.”, besluit Joep Peeraer.


Foto-impressie opening Moerdijk

Op donderdag 24 maart is Windpark Industrieterrein Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door Ruben Lindenburg, bouwdirecteur...

Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend

Vattenfall heeft samen met de gemeente Moerdijk Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend. De afgelopen drie jaar bouwde het energiebedrijf...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.