Nieuws

Systeem voor slagschaduw bijna gereed

Bij laagstaande zon kan een windmolen slagschaduw veroorzaken. Dat kan in bedrijfspanden en woningen hinderlijk zijn. Daarom stuurt Vattenfall de windmolens zo aan dat zij geen slagschaduw veroorzaken bij bedrijfspanden en woningen. Daarvoor maken we gebruik van een computersysteem dat de windmolens op de juiste momenten stil kan zetten.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het aansluiten van de netwerkverbindingen en in bedrijfstellen van het controlesysteem. Naar verwachting is het systeem in februari gereed.

Dit computersysteem weet precies wat de zonnestand is op een bepaald tijdstip. Deze informatie hebben we gecombineerd met informatie over de gevels en ramen van bedrijven in de omgeving. Deze informatie ontvingen wij nadat wij de bedrijven hierover in de zomer van 2020 hebben aangeschreven.

Zo kunnen we de windmolens stilzetten wanneer de kans op slagschaduw bestaat. Ook is het straks mogelijk om de windmolens telefonisch stil te zetten. Bijvoorbeeld als er toch slagschaduw optreedt doordat de aansturing van het computersysteem moet worden geoptimaliseerd. Dit nummer is bekend bij de betreffende bedrijven.

* Het gaat om bedrijven die op moment van vaststelling van het bestemmingsplan voor de windmolens in 2017 aanwezig waren.


Foto-impressie opening Moerdijk

Op donderdag 24 maart is Windpark Industrieterrein Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door Ruben Lindenburg, bouwdirecteur...

Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend

Vattenfall heeft samen met de gemeente Moerdijk Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend. De afgelopen drie jaar bouwde het energiebedrijf...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.