Nieuws

Vattenfall steunt ontwikkeling lokale, duurzame projecten

Windmolens

De opbrengst van Windpark Industrieterrein Moerdijk wordt besteed aan de ontwikkeling van een zonnepark op het haventerrein. Omdat een deel van de huishoudens in Klundert hiervan kan profiteren, werken de gemeente Moerdijk, Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en Vattenfall samen met de stadstafel Klundert en Port of Moerdijk andere duurzame energieprojecten uit. Na de zomer worden omwonenden uitgenodigd om mee te denken. 

Vattenfall hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de omgeving bij een project, ook financieel. Er is bij Vattenfall alles aan gelegen om te kijken zij hoe andere duurzame, lokale projecten in de omgeving kan versnellen. Erik van Norren, omgevingsmanager Vattenfall, licht toe: “We vinden het belangrijk dat iedereen kan meeprofiteren van de komst van het windpark. Daarom denken we graag actief mee om te kijken hoe de opbrengst van het windpark besteed kan worden op zo’n manier dat het voor iedereen toegankelijk is. En daarin zijn we ook flexibel. Recent hebben we bijvoorbeeld een aanvullende overeenkomst gesloten, zodat er meer mogelijk is. STEM krijgt meer tijd om projecten uit te werken. Ook heeft Vattenfall met de gemeente afgesproken dat de inwoners van Klundert en Moerdijk ook op een andere manier mogen profiteren dan door de komst van een zonnepark.” 

Genoeg mogelijkheden 

Het proces rondom de uitwerking van de mogelijkheden duurt wat langer dan vooraf gedacht. Toch is dat geen reden tot zorg. Er zijn genoeg mogelijkheden om het windfonds te laten renderen voor de inwoners. Denk aan energiebesparende maatregelen of het verduurzamen van woningen. Dat levert energiebesparing en dus een korting op de energierekening op. 

Na de zomer meer informatie 

De gemeente, STEM én Vattenfall geven voor de officiële opening van het windpark meer informatie over alternatieven voor het zonnepark. Hoewel de windmolens nu al wel proefdraaien en groene stroom opwekken, gaat de opbrengst niet verloren. Het bedrag per opgewekte megawattuur wordt gereserveerd om op een later moment te besteden, zodat inwoners van Klundert en de gemeente Moerdijk ook kunnen meedelen in de huidige opbrengst. 


Foto-impressie opening Moerdijk

Op donderdag 24 maart is Windpark Industrieterrein Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door Ruben Lindenburg, bouwdirecteur...

Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend

Vattenfall heeft samen met de gemeente Moerdijk Windpark Industrieterrein Moerdijk geopend. De afgelopen drie jaar bouwde het energiebedrijf...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.